BARBÓRKA Z AGH
UROCZYSTE OBCHODY GÓRNICZEGO ŚWIĘTA

Podsumowanie

Szanowni Państwo, Drodzy Goście

W dniach 3-4 grudnia 2020 roku odbyły się uroczyste obchody statutowego święta AGH „Barbórki”. Obchody szczególne, bo odbywające się pierwszy raz w historii według nowego scenariusza wynikającego z sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie.

Obchody rozpoczęła 61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, której obrady odbyły się 3 grudnia 2020 roku tylko wirtualnie (kanały YouTube oraz MS Teams), według następującego programu:

W ramach konferencji zorganizowanych zostało 15 sekcji tematycznych. Udział w Konferencji wzięło 226 studentów z trzynastu wydziałów AGH oraz 12 gości zagranicznych. Wygłoszono 164 referaty,  których wysłuchało ponad 1650 osób. Referaty były oceniane pod względem oryginalności, zawartości merytorycznej oraz sposobu referowania (w tym reżimu czasowego) i strony wizualnej prezentacji. O godzinie 16:45 rozpoczęło się uroczyste podsumowanie konferencji, w tym  ogłoszenie wyników w poszczególnych sekcjach tematycznych. Laureatami sesji odbywających się na naszym Wydziale zostali:

Zwieńczeniem 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego był koncert Kameralnej Orkiestry Reprezentacyjnej AGH pt. „Niech żyje nam górniczy stan (w pandemii też)…”. Relacje z wszystkich wydarzeń towarzyszących transmitowane były na żywo w kanałach YouTube.

Uroczystości centralne w dniu 4 grudnia rozpoczęto o godz. 9.00 mszą świętą w Kolegiacie Św. Anny. Natomiast o godzinie 13:00 rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH, w którym udział wzięły tylko Władze Uczelni i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Pozostali przedstawiciele władz wydziałów i inni pracownicy mieli możliwość udziału tylko wirtualnie. Gości powitał Rektor AGH  prof. Jerzy Lis. Następnie odtworzono film z wystąpieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wojewoda Małopolski odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Następnie głos zabrała Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska.

Dalszą część uroczystości poprowadził Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Marek Cała, który w swoim wystąpieniu podsumował wydarzenia bieżącego roku związane z działalnością wydziału, jak również sytuacją górnictwa w Polsce i na świecie.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przyznanych odznaczeń i stopni górniczych. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału i tak:

Pełna lista przyznanych stopni górniczych: zobacz tutaj.

Uroczystości barbórkowe, jak co roku, były okazją do przyznania Honorowego wyróżnienia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii „Kryształowej Barbórki”. Kryształową Barbórką nr 29 i 30 zostali wyróżnieni: prof. dr hab inż. Jerzy Lis i dr inż. Artur Dyczko. 

Następnie dokonano wręczenia Lampki Górniczej Pani Podsekretarz Stanu Annie Budzanowskiej, a Bardą Górniczą wyróżniono Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę.

Po raz piąty przyznane zostały Stypendia im. prof. Jana Pawińskiego dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni. Odebrali je wraz ze statuetką „kałamarza i Pawiego pióra” mgr inż. Milena Kucharska oraz mgr inż. Tomasz Burdzy.

Zwieńczeniem obchodów górniczego święta była Biesiada górnicza, która odbyła się w formie webinaru. Uczestników przywitał Dziekan Marek Cała, a w roli kontrapunktów wystąpili prof. Piotr Małkowski i Pan Jacek Szopa, którym korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania. W biesiadzie udział wzięli pracownicy, studenci i sympatycy wydziału zarówno w kraju jak i zagranicą.

Partnerami obchodów zostało 15 przedsiębiorstw, którym serdecznie dziękujemy.


Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Dnia Górnika

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGHŻYCZENIA NADESŁANE Z OKAZJI GÓRNICZEGO ŚWIĘTA "BARBÓRKI"


PARTNERZY OBCHODÓW BARBÓRKI 2020