Program obchodów


4 grudnia 2023 r.

18:00 Uroczysta msza święta w kolegiacie św. Anny

7 grudnia 2023 r.

  8:30 Uroczyste otwarcie 64. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych - Aula paw. A0

  9:30 Obrady 64. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych wg. odrębnego programu

17:00 Podsumowanie Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych - wręczenie dyplomów – Aula paw. A0


8 grudnia 2023 r.

11:00 Spotkanie władz Uczelni i Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH z Gośćmi przybyłymi na uroczystości - Sala ZPiT "Krakus" ul. Reymonta 15, piętro I.

13:00 Uroczyste Posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Górnika - Aula paw. A0 oraz "Tradycyjny skok przez skórę" w holu paw. A0

16:30 Biesiada Górnicza – Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, ul. Św. Wawrzyńca 12


Autobusy z parkingu przy Bramie Głównej AGH do Starej Zajezdni odjeżdżają:


Mapka terenów AGH z zaznaczeniem miejsc, gdzie będą się odbywać uroczystości

Mapka z lokalizacją Starej Zajezdni Kraków by DeSilva, ul. Św. Wawrzyńca 12, w której odbędzie się Biesiada Górnicza