Podsumowanie

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Przyjaciele

W dniach 4-8 grudnia 2023 roku odbyły się uroczyste obchody statutowego święta Akademii Górniczo-Hutniczej czyli „Dnia Górnika” tzw. „Barbórki”.

Celebrację rozpoczęliśmy tradycyjnie się w dniu 4 grudnia Mszą Świętą w Kolegiacie Świętej Anny. Następnie w dniu 7 grudnia odbyła się już 64. edycja Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH. Jak co roku była ona ważnym punktem, w którym to studenci zaprezentowali swoje osiągnięcia, a odbyła się według następującego programu:

W ramach konferencji zorganizowanych zostało 20 sekcji tematycznych. Udział w Konferencji wzięło 330 studentów z trzynastu wydziałów AGH oraz 36 gości zagranicznych. Wygłoszono 254 referaty. Referaty były oceniane pod względem oryginalności, zawartości merytorycznej oraz sposobu referowania (w tym reżimu czasowego) i strony wizualnej prezentacji. Zwycięzcami sesji odbywających się na naszym Wydziale zostali:

Zwieńczeniem 64. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych było: wręczenie nagród na wieczornej gali w Auli Głównej AGH, któremu towarzyszyły wystąpienia sponsorów, finał zbiórki w ramach akcji Święta Dzieciom AGH zorganizowanej na rzecz dzieci chorujących na nowotwory, będących pod opieką Fundacji Wyspy Szczęśliwe oraz występ zespołu muzycznego studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Kolejny dzień uroczystości rozpoczął się 8 grudnia o godzinie 11.00 spotkaniem władz Uczelni i Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami z Gośćmi przybyłymi do AGH, którymi byli przedstawiciele jednostek naukowych z Polski i zagranicy oraz przedsiębiorstw przemysłowych i firm związanych z branżą górniczą.

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH odbyło się o godzinie 13.00. Gości powitał Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, prof. Marek Cała w swoim wystąpieniu podsumował wydarzenia bieżącego roku związane z działalnością Wydziału, jak również sytuacją górnictwa w Polsce i na świecie. Uroczystości barbórkowe, jak co roku, były okazją do przyznania Honorowego wyróżnienia Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami „Kryształowej Barbórki”, którą otrzymali:

Kolejny raz przyznane zostały Stypendia im. Przewodniczącego Rady Uczelni dr. inż. Krzysztofa Pawińskiego, które są dedykowane doktorantom AGH. Laureatami zostali:

Bezpośrednio po uroczystym senacie odbył się tradycyjny „skok przez skórę”, który jest uroczystym przyjęciem nowych adeptów sztuki górniczej, czyli lisów, do grona gwareckiego.

Uroczystości barbórkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej zakończyły się tradycyjną Biesiadą Górniczą, która odbyła się w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva. Był to czas wspólnego świętowania, dzielenia się radością ze spotkania w gronie sympatyków i przyjaciół.

Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym to wydarzenie możemy realizować na wysokim poziomie w niezwykle szerokim, międzynarodowym gronie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy już na uroczystości w roku 2024!

Szczęść Boże!


Dziekan Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Dnia Górnika

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH